chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Support

Artikelnummer:  Modellnummer: BTE6 (headset), END003 (Bluetooth adapter) Försäljnings- och produktinformation chevron_right Nedlagd
Filtrera supportinnehållet genom att välja produktvariant
{{selectedGroup.productName}}
Artikelnummer: 
Modellnummer: BTE6 (headset), END003 (Bluetooth adapter)
Hej,
Hur kan jag hjälpa dig idag?
Inga resultat hittades
Ladda ner programvara
Ladda ned Jabra Direct till datorn. Använd den för att uppdatera och anpassa {{group.productName}}.
Versionsinformation för {{group.productName}}

Vägledning om hur du uppdaterar [FamilyName] finns i Hur uppdaterar jag firmwaren på min Jabra-enhet via Jabra Direct.

Firmware

Programvara

Serienummer

Hitta din produkts serienummer innan du kontrollerar garantin

Produktregistrering och garanti