Garanti och service

Vi strävar efter att lösa ditt problem på ett snabbt och professionellt sätt. Du kan hitta lösningen på de flesta produktproblemen på vår onlinesupportsida eller genom att kontakta Jabras kundtjänst.

Om vi inte kan lösa ditt problem här och din produkt omfattas av villkoren i vår garanti (se nedan) ska du följa de instruktioner som gäller för din region, eller kontakta din lokala kundtjänst för Jabra för hjälp om hur du returnerar produkten. För att kunna utnyttja garantin krävs giltigt kvitto eller likvärdigt inköpsbevis.

För att se garantivillkoren för din produkt ska du välja något av nedanstående: