Lyssna på skillnaden med
Jabras bullerdämpning

  1. Inget headset
  2. Passiv bullerdämpning
  3. Aktiv bullerdämpning