chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabra

Professional Services

Engineered for certainty in deployment

Jobba hemifrån

När du arbetar hemma är det viktigt att hålla dig uppkopplad. Nu kan du arbeta hemifrån med världens ledande professionella headset för koncentration och samarbete* och vara produktiv hela dagen.

Jobba hemifrån. På ett nytt sätt.

* Jabra.com/commercial-claims

Extra tips och råd

Kolla in podcasten nedan med Barbara Larson. I den går vi igenom hur en chef leder ett virtuellt team eller distansteam, hur man jobbar effektivt hemifrån som anställd och hur ett företag kan tillämpa en hållbar strategi för distansarbete. Du hittar även fler tips om arbetsmetoder på vår hemsida.

Recommendations

Recommendations for training, deployment, and support of Jabra devices custom to project and environment

Proof of Concept and User evaluation support

Dedicated support for temporary period, assist with installation, optimization, and troubleshooting as needed

Wireless density reviews

DECT and/or Bluetooth review for density risks and deployment recommendations. Custom PDF delivered with presentation call in 10 business days

Software demonstration

Xpress and Direct demonstrations for setup and usage and management

Training documentation development

PowerPoint or PDF, custom training material for usage and support of Jabra solution within the end user environment

Training delivery

Presentation of custom training material to end users and/or super users

Product Pre-Configuration

Product packaging, firmware, or setting changes recommended and applied by Jabra prior to shipment

Product Configuration

Product firmware or setting changes recommended and applied by/with Jabra in customer environment (on site)

Product Installation

Product installation completed by/with Jabra in customer environment (on site)

Go-Live Support

Dedicated support for end users and super users during critical days following deployment in customer environment (on site)

Product Configuration Remediation

Product firmware or setting changes applied by Jabra onsite

VIP Case Reporting

Product packaging, firmware, or setting changes recommended and applied by Jabra prior to shipment. Quarterly or monthly ticket reporting with presentation to review

Ha möten var som helst

Det har aldrig varit enklare än nu med intelligenta, branschledande ljud- och videolösningar som stärker samarbetet oavsett var du eller teamet befinner er.

Möten. På ett nytt sätt.