Jabras filosofi om nya arbetssätt - effektivare möten

Lägger vi för mycket tid på möten utan att egentligen samarbeta? Jabra har tittat närmare på hur vi ska effektivisera arbetet och hur framtiden ser ut.

Samarbete innebär att många arbetar med samma problem och utbyter idéer. Produktivt samarbete är nödvändigare än någonsin. Men tyvärr hindras effektivt samarbete av att man hela tiden bokar nya möten istället för att ta tag i problemet direkt. 
Genom att ta till oss ny teknik och nya verktyg, kan vi hitta vägar till produktivare teamwork och samarbeta betydligt bättre. Det görs genom att skapa problemlösande sessioner istället för ineffektiva möten och e-mailpingis.

Upp till 40 procent av arbetstiden

Hela 15 procent av arbetstiden går åt till möten på en vanlig arbetsplats och för ledningen kan det röra sig om 40 procent (undersökning av Bain & Company).

För att skapa effektivare möten ska man gå utanför sina vanliga ramar. Ta in nya förmågor från olika områden och kulturer. Skippa grupptänket och låta nya tankar och åsikter komma fram. Lyssna, uppmuntra och ställa åsikter mot varandra. Det här är några av de saker professor Cass Sunstein vid Harvards universitet tar upp i sin bok Wiser.

Med alla de kommunikationsverktyg vi har idag borde vi kunna dela kunskap och information ännu effektivare.

Nu ser vi fyra trender för framtidens arbetsplats:

*Medarbetarna kan på ett friare sätt använda IT i olika enheter på jobbet.

*Alla kan arbeta varifrån de vill tack vare internet och wifi.

*Marknaden är global och medarbetare kan sökas över hela världen.

*Frilansarna ökar enligt undersökningar och uppgår till 40 procent före 2020.

Kunskap är framtidens valuta och att sprida denna kunskap snabbt och effektivt blir avgörande för ett företags framgång.

Jabras filosofi ”Nya arbetssätt” handlar om att utveckla medarbetarnas fulla potential och att ledning och anställda gör ett medvetet val kring samarbete, koncentration, samtal och/eller kommunikation:

*Koncentration handlar om bra beslut baserade på information och kunskap.

*Kommunikation är att överföra kunskap oberoende av tid och plats.

*Samarbete är viktigaste verktyget för att lösa komplexa problem.

*Samtal där man också verkligen lyssnar förbättrar interaktionen.

Hur ökar vi produktiviteten på arbetsplatsen och hur mäter vi detta? Jabras ”Nya arbetssätt” innefattar alla som vill förändra sättet att arbeta, hur man organiserar arbetet och hur man motiverar medarbetare och kollegor att delta i förändringen.

Följ diskussionen kring detta på www.blog.jabra.com

Mycket i dagens arbetsmiljö handlar om ljud och teknik. På Jabra arbetar vi med ljud och kommunikationslösningar som förbättrar arbetsmiljön för att medarbetarna ska kunna höra mer, göra mer och bli mer delaktiga.

Dagens utmaningar speglas i de produkter vi marknadsför.

----------

Följ diskussionen kring detta på www.blog.jabra.com

Bilder och andra pressmeddelanden från Jabra finns att hämta påwww.mynewsdesk.com/se/pressroom/jabra

För mer information, kontakta:
Therése Nilsson, marknadschef, tnilsson@jabra.com, tel: 08-693 0912
Lennart Thulin, Presskontakt, lennart.thulin@norsholmen.se, tel: 0705-106 106.

Om Jabra och GN Netcom
Jabra är ett varumärke som tillhör GN Netcom, ett dotterbolag till GN Store Nord A/S (GN) –listat påNASDAQ OMX.Jabra har ca 1000 medarbetare över hela världen och 2015 hade företaget enårsomsättning på 3229 miljoner DKK. Jabra är en världsledande utvecklare, tillverkare och marknadsförare av ett brett utbud av audioprodukter och audiolösningar. Under mer än 20 år har Jabra varit kända för sin innovation och pålitlighet. Jabra tillverkar trådbundna och trådlösa headset, trådlösa högtalare samt högtalartelefoner som ger individer och företag möjlighet att uppleva ökad rörlighet, komfort och funktionalitet.

Se även www.jabra.se

Vinn ett par Jabra Elite Sport