Integritetsskydd

GN stöder principerna om integritetsskydd, informationsskydd och informationshantering för konsumenter på Internet. Din integritet är av högsta prioritet för oss. GN respekterar dina integritetsval. Om du ger GN tillgång till personlig information kommer informationen att behandlas enligt dessa riktlinjer. GN integritetsriktlinjer omfattar GN's webbplats. Läs gärna dessa integritetsriktlinjer samt riktlinjerna på alla webbplatser du besöker.

Nedan följer en sammanfattning av GN's online-integritetsriktlinjer.


Typer av personlig information och GN's användning av den

Din personliga information används på följande sätt:

Användar-ID och lösenord
Ger dig tillgång till profilområden och skyddat innehåll: användarrespons, undersökningar och kundstöd. De gör att du kan utbyta information med GN. Du kan också skicka information till GN om hur du tycker att produkterna och tjänsterna kan förbättras.

E-postkorrespondens
Används för utskick av information och besvarande av frågor. Den används också för distribution av information om GN's produkter och tjänster. GN kommer inte utan ditt medgivande att använda din personliga information på annat sätt än det som avtalats.

Säkerhetsåtgärder
GN skyddar den personliga information du ger oss tillgång till. De enda som har tillgång till din personliga information är de anställda hos GN som behöver den för sitt arbete. Ibland kan auktoriserade tredjeparter behöva få tillgång till vissa delar av din personliga information. Om GN till exempel levererar något till dig måste ett leveransföretag få tillgång till ditt namn och din adress. Vi har strikta gränser för tredjeparters tillgång till och användning av din personliga information. Vi gör inte din personliga information tillgänglig för tredjeparter om du inte har givit oss tillstånd att göra det.

Informationsbrandvägg
GN tillämpar säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk och ändring av den information som står under GN's kontroll. GN's webbplats finns på servrar på en säker plats i ett låst rack. Personal finns på plats dygnet runt och övervakar utrustning och tjänster.

Användning av datacookies
Cookies är små (1 KB) datapaket som skickas från en webbserver till en särskild fil i din dator. En cookie innehåller namnet på webbplatsen du besökte och information om de val du gjorde när du var där. Om du återvänder till webbplatsen begär servern uppgifterna i retur från cookien. På GN's webbplats används cookies. Cookies hjälper GN att underlätta för användarna genom mätning av vilka delar av webbplatsen som används mest. GN använder också cookies när du registrerar dig för online-program. Då lagras i en cookie användbar information som gör att du känns igen när du återvänder till GN's webbplats. GN kan bara avläsa cookies som har placerats ut av GN's webbserver. Du kan välja att avaktivera cookies i din webbläsare om du så vill.

Uppdatering av personlig information
Om du har lämnat personlig information under ditt besök på GN's webbplats har du själv ansvar för att se till att din personliga information i våra system är korrekt. Meddela oss om ändringar av namn, adress, titel, telefonnummer eller e-postadress. I de flesta fall kan du enkelt uppdatera din personliga information via en särskild länk på webbplatsen.

Välja bort funktioner och avsluta prenumerationer
Du kan välja att inte ta emot fler meddelanden från GN när du prenumererar på e-postnyhetsbrev från GN. I slutet av varje e-postnyhetsbrev från GN finns anvisningar om hur du avslutar prenumerationen för att tas bort från e-postlistan. Du kan kontakta GN om du vill få reda på vilken information vi har om dig, och få informationen bortagen från vår kunddatabas om du inte vill ha elektroniska utskick i framtiden. Du kan när som helst välja bort en funktion genom att skicka ett e-postmeddelande till info@jabra.se11 eller skicka ett meddelande via vanlig post till följande postadress: Vretenvägen 2, 171 54 Solna.

GN's Internetprotokollrapportering
GN använder din IP-adress (Internet Protocol) för att övervaka webbplatstrafiken och kunna upptäcka problem på vår server. Vi använder inte IP-adresser för att identifiera enskilda användare. GN använder en loggfil med IP-adresser för att kunna se vilka delar av vår webbplats besökarna föredrar, med utgångspunkt i trafikvolym och geografiska data. Vi använder denna information för förbättra webbplatsens form och innehåll med utgångspunkt i användarnas intressen.

Länkar till andra webbplatser
På GN's webbplats finns länkar till andra telekomrelaterade webbplatser av intresse för våra kunder och besökare. GN ansvarar inte för integritetsskyddet eller innehållet på andra webbplatser eller servrar. Läs integritetsriktlinjerna på dessa (och alla) webbplatser du besöker.

Deltagande och vinster i tävlingar och kampanjer
När du deltar i en GN-onlinetävling begär vi att få kontaktinformation. Till exempel: namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vilken information som begärs skiljer sig åt mellan olika tävlingar. Vi vidarebefordrar ingen personlig information till några tredjeparter, utom i de fall då lagen så kräver, utan ditt samtycke. Tävlingsdeltagare måste vara minst 18 år.

Integritet för barn
GN's webbplats ansluter sig till allmänna branschriktlinjer för informationsskydd och skydd för barn. Vi samlar inte in kontaktinformation från barn. Vi lockar inte heller barn att genom tävlingar, priser eller andra aktiviteter lämna ut information. GN samlar inte medvetet in kontaktinformation från någon under 18 års ålder. Om det kommer till GN's kännedom att företaget har fått personlig information om ett barn under 18 års ålder kommer informationen att tas bort från databasen. GN's webbplatsbesökare måste vara minst 18 år gamla för att delta i GN-tävlingar.

GN uppmuntrar föräldrar att aktivt delta i sina barns användning av Internet. Här är några tips om hur du som förälder kan göra ditt barns användning av Internet säkrare: Tala om för barnen att de aldrig får lämna ut information om sig själva på Internet, om det inte sker under överinseende av en förälder eller annan ansvarig vuxen person. Håll dig informerad om vilka webbplatser dina barn besöker och om vilka webbplatser som är lämpliga. Leta upp och läs webbplatsernas information om integritetsskydd. Skaffa dig kunskap om hur ditt barns information används.

Bluetooth
Bluetooth®-ordmärket och logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av GN Audio A/S sker under licens.

Dolby
Dolby och double-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories.